Изпит

1. Теоретичен изпит

Започва с подробен инструктаж. Решават се изпитни листовки с по 15 въпроса. Всеки правилен отговор носи определен брой точки. За успешно положен изпит минималният брой точки е 87. Времетраене – до 40 мин.

2. Практически изпит.

2. Практически изпит.
Започва с подробен инструктаж. Провежда се при условия и маршрут определени от изпитващия.
Времетраенето му е 25 мин.

Facebook