Инструктор

Шофьорският курс е мястото, където курсиста „прохожда“ в управлението на автомобила напътстван от инструктора си. За да има ефикасност и прогрес в обучението, считам че най-важна е спокойната атмосфера с взаимно уважение и много, много търпение и спокойствие.Смятам,че това е основата на добрите отношения,които остават и в годините.

Образованието ми е тясно профилирано. Завършил съм през 1981 година полувисшият институт за учители-специалисти в гр. Ямбол, специалност – автомобилен инструктор.

Facebook