Курс

Информация за провеждания шофьорския курс.

Курсът на обучение е в две части – теоретична и практическа.

1. Теоретична подготовка.

Състои се от 40 учебни часа в рамките на 10 работни дни. Всеки делничен ден от 17:00 до 19:30 часа. Провежда се в специално подготвени за целта кабинети, оборудвани с всички съвременни технически средства за онагледяване и възприемане на учебния материал. Ще Ви преподават отлични теоретици с дълъг стаж и безупречни знания. Надявам се, че резултатът от това съчетание ще бъде положителната оценка от двата теоретични изпита – вътрешен (в автошколата ) и външен – пред експерт в регио

нална дирекция „Автомоблна администрация“ гр.Варна.

2. Практическа подготовка.

Състои се от 31 учебни часа с продължителност от 50 минути. Кормуванията задължително са съгласувани взаимно за начално място и час на тръгване. Обучението започва с усвояването на първоначални умения и се провежда на полигон. След това се преминава към извънградско управление, управление в градски условия, управления по автомагистрала и обучение на полигон за изграждане на умения за движение на заден ход и паркиране (нещо много важно в днешно време).

Завършва с два изпита – вътрешен и пред експерт от Регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр.Варна.

Продължителността на курса е между 30 и 50 дни в зависимост от успешното полагане на всички изпити и уменията за кормуване.

Изискванията за започване на шофьорски курс са :
– навършени 17 г. и 9 месеца
– завършено минимум основно образование

– физическа пригодност

Нужните документи за започване са:
– копие от диплома за образование
– копие от лична карта
– документна снимка – 3/4 см

Facebook